Comanda din: 22-04-2021

S.C. PestControl Expert S.R.L.

Punct de lucru pentru ridicare produse:
Str. Costache Marinescu nr. 1, sector 1, Bucuresti, cod postal 011285

Reg. com.: J40/14657/12.12.2012

CUI: RO 31008225

Sediul Social: str. Sfintii Voievozi, nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010965

Cont: Banca RO57 INGB 0001 0082 1365 8910, deschis la ING Bank, sucursala Unirii

 

Nu ai niciun produs în coş.

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

pulverizatoare mesto

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

capcane catch master

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

dezinfectanti profesionali

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

detergenti profesionali

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

echipamente protectie

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

Flykiller, electroinsecticide, capcane insecte

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

Infectia virala Zika, boala Zika.jpg

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

larvicide

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

Raticid Racumin Foam

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

repelent rozatoare

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

racumin paste in statie intoxicare

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

Altorie, taieri, mastic, unelte, banda

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

erbicide

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

fungicide

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

ingrasaminte hauert

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

Bayer Garden

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

insecticide plante

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

moluscocide

2% reducere pentru orice abonat la newsletter

tratamente seminte

Fragment din ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 - reglementarea serviciilor comunicare de utilitati publice, include serviciul de D.D.D.


activitatile DDD ordonanta ANRSC 82 din 09.03.2015ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

SECTIUNEA a 11-a Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea
ART. 102
Autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice, operatorii economici, cetatenii cu gospodarii individuale si asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor si rozatoarelor purtatoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort din spatiile pe care le detin cu orice titlu, la frecventa prevazuta la art. 105 si 106.

ART. 103
(1) În vederea realizarii unor tratamente eficiente de dezinsectie si deratizare, operatorul împreuna cu autoritatea administratiei publice locale de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de actiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:
a) tipul de vectori supusi tratamentului;
b) perioadele de executie;
c) obiectivele la care se aplica tratamentele.
(2) Perioada de executie a tratamentelor se decaleaza de comun acord cu autoritatea administratiei publice locale, în cazul în care se înregistreaza conditii meteo nefavorabile.
(3) Obiectivele din programul unitar de actiune la care se aplica tratamentele sunt:
a) spatiile deschise din domeniul public si privat al localitatii;
b) spatiile deschise ale persoanelor fizice si juridice;
c) spatiile comune închise ale cladirilor persoanelor fizice si persoanelor juridice (casa scarii, subsol si alte asemenea);
d) caminele si canalele aferente retelelor tehnico-edilitare.
(4) Toate persoanele fizice si juridice din unitatea administrativ-teritoriala au obligatia sa asigure, în perioada de executie a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de actiune aflate în administrarea/proprietatea acestora.
(5) Plata operatiunilor de dezinsectie si deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevazute în programul unitar de actiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de catre:
a) reprezentantii autoritatii administratiei publice locale pentru spatiile deschise din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
b) reprezentantii autoritatii administratiei publice locale pentru spatiile deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsectie pentru combaterea tântarilor se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceata rece sau calda montate pe autovehicule;
c) persoanele fizice, reprezentantii persoanelor juridice sau reprezentantii asociatii de proprietari/locatari, dupa caz, pentru spatiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executarii tratamentelor de dezinsectie cu aparate portabile, precum si pentru tratamentele de deratizare;
d) reprezentantii institutiilor publice din subordinea autoritatilor administratiei publice locale pentru spatiile comune închise ale cladirilor acestora; în cazul în care nu este posibila prezenta unui reprezentant al institutiei publice documentul de lucru se confirma de catre reprezentantul autoritatii administratiei publice locale;
e) persoanele fizice, reprezentantii persoanelor juridice sau reprezentantii asociatiilor de proprietari/locatari, pentru spatiile comune închise ale cladirilor acestora; în cazul în care nu este posibila prezenta unui reprezentant al asociatiei de proprietari documentul de lucru se confirma de catre reprezentantul autoritatii administratiei publice locale;
f) reprezentantii administratorilor retelelor tehnico-edilitare sau reprezentantii autoritatii administratiei publice locale pentru caminele si canalele aferente retelelor; autoritatea administratiei publice locale are obligatia sa solicite prezenta reprezentantilor respectivi în vederea asigurarii accesului la obiectivele supuse tratamentului.
(6) Finantarea si decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de actiune se asigura de catre autoritatea administratiei publice locale în baza documentelor de lucru prevazute la alin. (5) lit. a), b), d) si f), precum si în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentantii institutiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsectie, dezinfectie si deratizare executate, împotriva oricarui vector sau agent patogen, în spatiile închise ale cladirilor institutiilor respective.
(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzatoare obiectivelor din programul unitar de actiune si confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevazute la alin. (5) lit. c) si e), se suporta de aceste persoane sau de catre autoritatea administratiei publice locale în baza hotarârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
(8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spatii închise ale cladirilor persoanelor fizice sau juridice, ale cladirilor institutiilor publice, altele decât cele din subordinea autoritatii administratiei publice locale, precum si orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori si agenti patogeni fata de cele/cei prevazuti în programul unitar de actiune se factureaza de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari si se suporta de catre acestia.

ART. 104
(1) Dezinsectia se efectueaza în:
a) cladiri ale unitatilor sanitare de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
b) cladiri ale institutiilor publice, altele decât unitatile sanitare;
c) spatiile comune închise din cladirile de tip condominiu (casa scarii, subsol si alte asemenea) ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociatii de proprietari/locatari;
d) spatiile deschise din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale: terenuri ale institutiilor publice din subordine, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, piete, târguri, oboare, bâlciuri si alte asemenea;
e) spatiile deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice si asociatiilor de proprietari/locatari, terenuri ale institutiilor publice, altele decât cele prevazute la lit. d);
f) caminele si canalele aferente retelelor edilitare: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie termica, telefonie, retele subterane de fibra optica si alte asemenea;
g) metrou: spatii tehnologice si spatii destinate publicului;
h) cladiri ale operatorilor economici, cladiri ale persoanelor
fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;
i) subsoluri umede sau inundate;
j) depozite de deseuri municipale, statii de compostare a deseurilor biodegradabile, statii de transfer, statii de sortare si alte instalatii de tratare/eliminare a deseurilor;
k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune în pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.
(2) Dezinfectia se efectueaza în:
a) depozitele de deseuri municipale, statii de compostare deseuri biodegradabile, statii de transfer, statii de sortare si alte instalatii de tratare/eliminare a deseurilor;
b) încaperile din cadrul condominiilor prevazute cu tobogan, destinate colectarii deseurilor municipale;
c) spatiile special amenajate pentru colectarea deseurilor menajere;
d) mijloace de transport în comun;
e) cladiri ale institutiilor publice, ale operatorilor economici si ale persoanelor fizice;
f) locurile în care exista focare declarate care pun în pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.
(3) Deratizarea se efectueaza la obiectivele în care:
a) este prevazuta operatiunea de dezinsectie;
b) este prevazuta operatiunea de dezinfectie, cu exceptia mijloacelor de transport în comun;
c) sunt identificate focare de infestare sau conditii de dezvoltare a rozatoarelor în spatiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sanatatea oamenilor si a animalelor, inclusiv în zonele demolate si/sau nelocuite.

ART. 105
(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea tântarilor se executa:
a) lunar, în sezonul cald, pentru spatiile deschise prevazute în programul unitar de actiune, inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare;
b) minimum 3 tratamente pe an si ori de câte ori este nevoie, în spatiile comune închise ale cladirilor, inclusiv metrou.
(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsectia se executa:
a) trimestrial si ori de câte ori este nevoie, în spatiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, institutiilor publice si spatiile comune închise ale cladirilor;
b) lunar si ori de câte ori este nevoie, în spatiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar si ale unitatilor sanitare;
c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta.

ART. 106
Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa:
a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar si asociatiile de proprietari/locatari, cel putin o data pe semestru si ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel putin o data pe trimestru si ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
c) pentru spatiile deschise din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe an;
d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 107
Dezinfectia se executa numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

ART. 108
Toate produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie vor fi avizate de catre Comisia Nationala pentru Produse Biocide.

ART. 109
(1) Persoanele fizice sau juridice detinatoare de spatii construite, indiferent de destinatie, curti si/sau terenuri virane sau amenajate, unitatile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, institutiile publice, precum si unitatile care au în exploatare retele tehnico-edilitare sunt obligate sa asigure efectuarea operatiunilor periodice de dezinsectie si deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spatiile detinute de acestea.
(2) Operatiunile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se presteaza numai de catre operatorul licentiat de A.N.R.S.C. caruia i-a fost atribuita activitatea în gestiune directa sau delegata de catre unitatea administrativ-teritoriala, în conditiile legii.
(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operatiilor de deratizare, dezinsectie si/sau dezinfectie au obligatia sa permita accesul operatorului în locurile unde urmeaza sa se realizeze operatia si sa mentina spatiile pe care le au în proprietate salubre, luând masuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spalare a încaperilor în care se efectueaza colectarea deseurilor, de eliminare a apei stagnate, de curatare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale si de remediere a defectiunilor tehnice la instalatiile sanitare care provoaca inundarea sau stagnarea apei în subsoluri si/sau pe terenurile detinute.

ART. 110
Operatorul care presteaza activitatea de deratizare, dezinfectie si/sau dezinsectie are urmatoarele obligatii:
a) înainte de începerea operatiunii de dezinsectie sau deratizare la obiectivele din programul unitar de actiune, sa notifice, în scris, autoritatea administratiei publice locale si sa aduca la cunostinta populatiei, prin mass-media, cu cel putin 7 zile înainte, urmatoarele:
1. tipul operatiunii ce urmeaza a se efectua;
2. perioada efectuarii tratamentelor;
3. substantele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;
4. masurile de protectie ce trebuie luate, în special cu referire la copii, batrâni, bolnavi, albine, animale si pasari;
b) sa stabileasca, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data si ora începerii tratamentelor de dezinfectie, dezinsectie, deratizare în spatiile închise si pe suprafetele detinute de acestea si sa comunice acestora gradul de toxicitate a substantelor utilizate si masurile de protectie ce trebuie luate;
c) înainte de începerea operatiunii de deratizare, dezinfectie sau deratizare în spatiile închise ale operatorilor economici, institutiilor publice, persoanelor fizice si asociatiilor de proprietari/locatari, sa informeze beneficiarul cu privire la substantele utilizate si masurile de protectie ce trebuie luate si sa stabileasca, de comun acord cu acesta, data si intervalul orar de efectuare a tratamentelor;
d) sa solicite la terminarea operatiunii confirmarea efectuarii tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

ART. 111
În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuza sa permita accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operatiunilor periodice de dezinsectie si deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligatia sa anunte autoritatea administratiei publice locale pentru luarea masurilor legale.

ART. 112
(1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o dauna imediata, vizibila, proprietatii beneficiarului, acest fapt va fi mentionat în documentul de lucru si va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor si vietuitoarelor.
(2) Operatorul nu este exonerat de raspunderea privind prejudiciile cauzate sanatatii oamenilor si vietuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplica tratamentul, daca s-au utilizat substante periculoase pentru acestia, daca nu s-au luat masurile necesare informarii populatiei sau tratamentul este ineficient.

Intrebari si Raspunsuri

Nu exista comentarii inca. Adauga unul folosind formularul din partea dreapta.

Scrie parerea ta

Lista discounturi*

Review pe Google

Îți mulțumim pentru review-ul acordat pe Google cu o reducere de 2% la orice achiziție făcută pe site-ul nostru. Reducerea se face prin menționarea numelui cu care a fost făcut acest review în secțiunea de comentarii la finalizarea comenzii.

Reduceri de volum

 • Pentru cumpărături între 1500 și 2500 RON
  Cod: PCE2
 • Pentru cumpărături între 2501 și 3500 RON
  Cod: PCE4
 • Pentru cumpărături între 3501 și 5000 RON
  Cod: PCE5
 • Pentru cumpărături peste 5001 RON
  Cod: PCE6


 • Totalurile sunt fara tva
 • La aceste discounturi nu se mai pot aplica cupoanele din lista de discounturi
 • Nici unul din discounturi nu este aplicabil pentru produsele aflate în categoria Aparatura pentru DDD sau Echipamente protectie
 • Nu este posibilă cumularea mai multor cupoane în coșul de cumpărături